Có những loại phào chỉ trần nào?

Phào chỉ trần thường được chia thành 2 kiểu riêng biệt: Phào trần trang trí hoa văn và Phào trần trơn. Phào trần trang trí thường có hình dạng cong để tạo thêm sự uyển chuyển cho thiết kế tổng thể. Loại này thường được ghép nối với cửa bảng nâng. Mặt khác, khuôn phẳng có bề mặt thẳng nhấn vào một đường chéo trên đầu cửa phẳng.

Cả hai đường gờ đều có thể được nâng lên với một chất độn bên dưới. Một khuôn phào chỉ cao có thể bù đắp trần thấp, giúp cho trần nhà cao hơn.